நேர்சிந்தனை

அதிகாலை வேலைதளத்திற்குள் நுழையும் போது இன் முகத்துடன் காலை வணக்கம் சொல்லும் அலுவலக பணியாளர் தொடக்கம், சந்தையில் எதேர்ச்சையாக நாம் உள்ளே செல்லும் வரை ஒரு வினாடி கதவை இழுத்து பிடிக்கும் அறிமுகம் இல்லாத மாமனிதனுக்கும்,